ERRECOM Inspector RK1268 urządzenie do sprawdzania kondycji układu klimatyzacji

ERRECOM Tester \"Oil Guard\" do oceny jakości oleju w układzie klimatyzacji, obecności barwnika oraz stopnia zmieszania oleju z czynnikiem chłodniczymUrządzenie pozwala sprawdzić w szklanym cylindrze połączonym w układzie zamkniętym obecność i ilość środków chemicznych. Daje możliwość oceny jakości oleju, pozwala sprawdzić obecność uszczelniaczy i ich mieszalność w układzie.